Electrical system, (1998-2003)

Name Ext. inf. A* Part number A
1 Kit ignition cables4-CYL I 4-CYL I X 9321910 -
1 Kit ignition cables - CANADA4-CYL I 4-CYL I X 30552627 -
. Ignition lead||ignition coil 1 4239000 -
. Ignition lead||ignition coil - CANADA 1 30550092 -
. Ignition lead||cylinder 1NLS-USE 30551921 NLS-USE 30551921 1 9146895 -
. Ignition lead||cylinder 1 - CANADANLS-USE 30551921 NLS-USE 30551921 1 30551921 -
. Ignition lead||cylinder 2NLS-USE 30551922 NLS-USE 30551922 1 9146903 -
. Ignition lead||cylinder 2 - CANADANLS-USE 30551922 NLS-USE 30551922 1 30551922 -
. Ignition lead||cylinder 3NLS-USE 30551923 NLS-USE 30551923 1 9146911 -
. Ignition lead||cylinder 3 - CANADANLS-USE 30551923 NLS-USE 30551923 1 30551923 -
. Ignition lead||cylinder 4NLS-USE 30551924 NLS-USE 30551924 1 9146929 -
. Ignition lead||cylinder 4 - CANADANLS-USE 30551924 NLS-USE 30551924 1 30551924 -
2 Wiper blade kit||windshield wiperNLS NLS X 8549560 -
2 Wiper blade kit||windshield wiper - CANADANLS NLS X 30571816 -
. Wiper blade 2 4959698 -
. Wiper blade - CANADA 2 30571806 -
3 TransmitterEU,GB,LA,ME,PA,ZA, TWICE EU,GB,LA,ME,PA,ZA, TWICE X 8549834 -
3 Transmitter - CANADAEU,GB,LA,ME,PA,ZA, TWICE EU,GB,LA,ME,PA,ZA, TWICE X 30572375 -
. Transmitter 1 4711958 -
. Transmitter - CANADA 1 30572187 -
. . BatteryNLS-USE 90541381 NLS-USE 90541381 1 4713707 -
. . Battery - CANADANLS-USE 90541381 NLS-USE 90541381 1 30567173 -
. LabelNLS-USE 4949285 NLS-USE 4949285 1 5100854 -
. Label - CANADANLS-USE 4949285 NLS-USE 4949285 1 30574981 -
4 Electronic kitTWICE, NLS-USE 5265806 TWICE, NLS-USE 5265806 X 4614459 -
4 Electronic kit - CANADATWICE, NLS-USE 5265806 TWICE, NLS-USE 5265806 X 30574825 -
. Electronic kitNLS NLS 1 5040266 -
. Electronic kit - CANADANLS NLS 1 30574935 -
. . Cover key head 2 4714804 -
. . Cover key head - CANADA 2 30572190 -
. . Electronic unitNLS NLS 1 5040175 -
. . Electronic unit - CANADANLS NLS 1 30574842 -
. Return delivery note 1 8549958 -
. Return delivery note - CANADA 1 30573977 -
KeyGoto 08A - 1120 Goto 08A - 1120 -
KeyGoto 08A - 1130 Goto 08A - 1130 -
4 Electronic kitTWICE, NLS-USE 5265806 TWICE, NLS-USE 5265806 X 4614509 -
4 Electronic kit - CANADATWICE, NLS-USE 5265806 TWICE, NLS-USE 5265806 X 30578087 -
. Electronic kitNLS NLS 1 5040548 -
. Electronic kit - CANADANLS NLS 1 999999999 -
. . Cover key head 2 4714804 -
. . Cover key head - CANADA 2 30572190 -
. . Electronic unitNLS NLS 1 5040506 -
. . Electronic unit - CANADANLS NLS 1 30576979 -
. Return delivery note 1 8549958 -
. Return delivery note - CANADA 1 30573977 -
KeyGoto 08A - 1120 Goto 08A - 1120 -
KeyGoto 08A - 1130 Goto 08A - 1130 -
4 Electronic kitCA,US, TWICE, NLS-USE 5265806, (LHD) CA,US, TWICE, NLS-USE 5265806, (LHD) X 4614459 -
4 Electronic kit - CANADACA,US, TWICE, NLS-USE 5265806, (LHD) CA,US, TWICE, NLS-USE 5265806, (LHD) X 30574825 -
. Electronic kitNLS NLS 1 5040266 -
. Electronic kit - CANADANLS NLS 1 30574935 -
. . Cover key head 2 4714804 -
. . Cover key head - CANADA 2 30572190 -
. . Electronic unitNLS NLS 1 5040175 -
. . Electronic unit - CANADANLS NLS 1 30574842 -
. Return delivery note 1 8549958 -
. Return delivery note - CANADA 1 30573977 -
KeyGoto 08A - 1120 Goto 08A - 1120 -
KeyGoto 08A - 1130 Goto 08A - 1130 -
4 Electronic kitCA,US, TWICE, NLS-USE 5265806, (LHD) CA,US, TWICE, NLS-USE 5265806, (LHD) X 4614509 -
4 Electronic kit - CANADACA,US, TWICE, NLS-USE 5265806, (LHD) CA,US, TWICE, NLS-USE 5265806, (LHD) X 30578087 -
. Electronic kitNLS NLS 1 5040548 -
. Electronic kit - CANADANLS NLS 1 999999999 -
. . Cover key head 2 4714804 -
. . Cover key head - CANADA 2 30572190 -
. . Electronic unitNLS NLS 1 5040506 -
. . Electronic unit - CANADANLS NLS 1 30576979 -
. Return delivery note 1 8549958 -
. Return delivery note - CANADA 1 30573977 -
KeyGoto 08A - 1120 Goto 08A - 1120 -
KeyGoto 08A - 1130 Goto 08A - 1130 -
4 Electronic kitTWICE, NLS-USE 5265806 TWICE, NLS-USE 5265806 X 4614558 -
4 Electronic kit - CANADATWICE, NLS-USE 5265806 TWICE, NLS-USE 5265806 X 30580689 -
. Electronic kitNLS-USE 12806116 NLS-USE 12806116 1 5042221 -
. Electronic kit - CANADANLS-USE 12806116 NLS-USE 12806116 1 30584741 -
. . Cover key head 2 4714804 -
. . Cover key head - CANADA 2 30572190 -
. . Electronic unitNLS NLS 1 5042080 -
. . Electronic unit - CANADANLS NLS 1 30580467 -
. Return delivery note 1 8549958 -
. Return delivery note - CANADA 1 30573977 -
KeyGoto 08A - 1120 Goto 08A - 1120 -
KeyGoto 08A - 1130 Goto 08A - 1130 -
4 Electronic kitTWICE, NLS-USE 5265806 TWICE, NLS-USE 5265806 X 4614632 -
4 Electronic kit - CANADATWICE, NLS-USE 5265806 TWICE, NLS-USE 5265806 X 30584742 -
. Electronic kitNLS-USE 12806116 NLS-USE 12806116 1 5042221 -
. Electronic kit - CANADANLS-USE 12806116 NLS-USE 12806116 1 30584741 -
. . Cover key head 2 4714804 -
. . Cover key head - CANADA 2 30572190 -
. . Electronic unitNLS NLS 1 5042189 -
. . Electronic unit - CANADANLS NLS 1 30583764 -
KeyGoto 08A - 1120 Goto 08A - 1120 -
KeyGoto 08A - 1130 Goto 08A - 1130 -
4 Electronic kitTWICE TWICE X 5265806 -
4 Electronic kit - CANADATWICE TWICE X 30590569 -
. Electronic kitNLS-USE 12806116 NLS-USE 12806116 1 5262753 -
5 Spark plug kitB204R,B205L,B205R,B235R, NGK PFR7H-10 B204R,B205L,B205R,B235R, NGK PFR7H-10 X 4571808 -
5 Spark plug kit - CANADAB204R,B205L,B205R,B235R, NGK PFR7H-10 B204R,B205L,B205R,B235R, NGK PFR7H-10 X 30576987 -
5 Spark plug kitB205L,B205R, NGK PFR7H-10 B205L,B205R, NGK PFR7H-10 X 4571808 -
5 Spark plug kit - CANADAB205L,B205R, NGK PFR7H-10 B205L,B205R, NGK PFR7H-10 X 30576987 -
5 . Spark plugNLS-USE 9399866 NLS-USE 9399866 4 9188681 -
5 . Spark plug - CANADANLS-USE 9399866 NLS-USE 9399866 4 30577201 -
Aby dowiedzieć się, gdzie kupić przedmiot lub jego odpowiednika, kliknij na numerze katalogowym.