EGR system, (1998-2002) , DIESEL

EPC / Saab / 9-3 (9400) / 02-90000 / 0970
Name Ext. inf. A* Part number A
1 Bracket 1 4660148 -
1 Bracket - CANADA 1 30574881 -
2 Vacuum valveNLS-USE 9128022 NLS-USE 9128022 2 4782058 -
2 Vacuum valve - CANADANLS-USE 9128022 NLS-USE 9128022 2 30575588 -
2 Vacuum valveNLS-USE 9158200 NLS-USE 9158200 1 4571964 -
3 HoseNLS-USE 90572322 NLS-USE 90572322 2 4503488 -
3 Hose - CANADANLS-USE 90572322 NLS-USE 90572322 2 30553050 -
3 Hose(5340336) (5340336) 1 90324140 -
4 FilterNLS-USE 90502861 NLS-USE 90502861 2 4678215 -
4 Filter - CANADANLS-USE 90502861 NLS-USE 90502861 2 30571962 -
4 FilterNLS-USE 90502861 NLS-USE 90502861 1 4678215 -
4 Filter - CANADANLS-USE 90502861 NLS-USE 90502861 1 30571962 -
5 ScrewNLS-USE 11900378 NLS-USE 11900378 4 7978372 -
5 Screw - CANADANLS-USE 11900378 NLS-USE 11900378 4 30509343 -
5 ScrewNLS-USE 11900378 NLS-USE 11900378 2 7978372 -
5 Screw - CANADANLS-USE 11900378 NLS-USE 11900378 2 30509343 -
6 Vaccum hoseL=575 MM L=575 MM X 9136243 -
6 Vaccum hose - CANADAL=575 MM L=575 MM X 30542984 -
7 Vaccum hoseL=400 MM L=400 MM X 9136243 -
7 Vaccum hose - CANADAL=400 MM L=400 MM X 30542984 -
8 Vaccum hoseL=90 MM L=90 MM X 9136243 -
8 Vaccum hose - CANADAL=90 MM L=90 MM X 30542984 -
9 Vaccum hoseL=605 MM L=605 MM X 9136243 -
9 Vaccum hose - CANADAL=605 MM L=605 MM X 30542984 -
10 PipeNLS-USE 12791937 NLS-USE 12791937 2 8366791 -
10 Pipe - CANADANLS-USE 12791937 NLS-USE 12791937 2 30512497 -
Vaccum hose||Kit 1 5166467 -
8 . Vaccum hoseL=120 MM L=120 MM 2 9136243 -
8 . Vaccum hose - CANADAL=120 MM L=120 MM 2 30542984 -
9 . Vaccum hoseL=40 MM L=40 MM 1 9136243 -
9 . Vaccum hose - CANADAL=40 MM L=40 MM 1 30542984 -
10 . PipeNLS-USE 12791937 NLS-USE 12791937 1 8366791 -
10 . Pipe - CANADANLS-USE 12791937 NLS-USE 12791937 1 30512497 -
11 Clamp 4 7398621 -
11 Clamp - CANADA 4 30504643 -
11 Clamp 2 7398621 -
11 Clamp - CANADA 2 30504643 -
12 Clamp X 7398415 -
12 Clamp - CANADA X 30504635 -
13 Boost pressure control valveGoto 02 - 1450 Goto 02 - 1450 -
14 Exhaust gas recirculation valveGoto 02 - 800 Goto 02 - 800 -
14 Exhaust gas recirculation valveNLS-USE 93176989 NLS-USE 93176989 1 4774311 -
15 Screw 2 9543877 -
Aby dowiedzieć się, gdzie kupić przedmiot lub jego odpowiednika, kliknij na numerze katalogowym.