Volkswagen Citi Golf / Etka

ETKA / Volkswagen / Citi Golf

Select Modification Volkswagen Citi Golf

Code Name Model year Model year, Region
276 Citi Golf 1996 - 2009 1996 - 2009ZA