Skoda Yeti

ETKA / Skoda / Yeti

Select Modification Skoda Yeti

Code Name Model year Model year, Region
666 Yeti 2010 - 2013 2010 - 2013EUR, SVW
779 Yeti 2014 - 2017 2014 - 2017EUR